logo
Search...
  • Previous

ಆರ್ ಜೆ ಸಚಿನ್ ಬನವಾಸಿ

  ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ
  September 29, 2022 - September 29, 2022
  11:00 AM

About This Event

ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಆರ್ ಜೆ ಸಚಿನ್ ಬನವಾಸಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಫ್ ಎಂ ರೇನ್ಬೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Venue
  • PES University, Ring Road Campus, Bangalore.